GLATTGRUND

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Glattgrundefarbe eshtenje produkt qe perdoret pertrajtimin siperfaqeve te lemuara prej betoni , pllaka gipsi dhe siperfaqe te vjeteruara .
* Hollohet me uje 10%.
* Ka force te madhe ngjitese.
* Per mure te brendshme dhe te jashtme

AFTESIA MBULUESE

* 100- 300ml/ m2.
Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohetl

 

UDHEZIME PERDORIMI

* Per te realizuar nje aplikim te persosur duhet qe siperfaqet te jene te pastra , pa ndote, njolla dhe pluhur.
* Para perdorimit te perzihet me – 10% me uje.Glattgrundefarbe mund te shtrihet me brush , rrull ose makine adekuate.
Koha e tharjes ne kushte normale 23- 25°C dhe lagesht! te afrit 50- 60% eshte 4 ore.
* Temperatura e punes te fete 5 – 35°C. 35°C.

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise, rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave)