TIEFGRUND

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Tiefgrund eshte rije produkt qe perdoret per trajtimin e slperfaqeve te lemuara prej betoni , pllaka gipsi dhe slperfaqe te vjeteruara .
* Hollohet me uje 1/ 1.
* Ka force te madhe ngjitese.
* Per mure te brendshme dhe te jashtme

AFTESIA MBULUESE

* 100- 300ml/ m2.
Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohet,

 

UDHEZIME PERDORIMI

*Per te realizuar nje aplikim te persosur duhet qe siperfaqet te jene te pastra , pa ndotje, njolla dhe pluhur.
* Para perdorimit te perzihetl /1 me uje.Tiefgrund rnund te shtrihet me brush , rrull ose makine adekuate. Koha e tharjes ne kushte normale 23- 25°C dhe lageshti te ajrit 50- 60% eshte 4-5 ore.
* Temperatura e punes te jete 5 -350 C 35°C.

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise, rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave)