Bunjamini EPS

Në të gjithë botën, 40% e energjisë konsumohet nga ndërtesat dhe shtëpitë. Afro 40% e nxehtësisë në një shtëpi humb përmes mureve te jashtme te shtëpisë. Kostot e nxemjes mund të ulen deri në 55% me instalimin e një sistemi thermo-izolues efficient. Për të arritur një rezultat të njejtë si një izolim efficient i shtëpisë, muret e shtëpisë do të duhen të kishin një trashësi prej 8cm.

Sistemi Thermoizolues

  1. Ngjitesi i pllakave thermoizoluese duhet të ngjitet në muret e jashtme. Styrokol është një ngjitës i modifikuar me aditiv cilësor që ju siguron ngjitshmeri dhe elasticitet të lartë;
  2. Pas aplikimit të ngjitesit te styroporit, fillon ngjitja e paneleve thermoizoluese Bunjamini EPS;
  3. Pas ngjitjes së paneleve thermoizoluese Bunjamini EPS, aplikohet rrjeta perforcuese qe i jep sistemit forcë dhe stabilitet mekanik të shtuar;
  4. Pas ngjitjes dhe mbulimit të rrjetës përforcuese me Styrokol mund të procedohet me aplikimin e fasadës dekoruese dhe ngjyrës;

Permes teknologjisë me moderne kemi per qellim qe konsumatorëve tanë te ju ofrojmë produktet me cilësore per izolimin e shtepise, si dhe të kontribojmë drejt nje ambienti te shendoshë ekologjik. Styropori mund të porositet në të gjitha trashësitë e dëshiruara.