Sisteme Thermoizoluese

Bunjamini EPS

Ngjyra në pako: e bardhë dhe kaltërt

Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 200kPa

Fortësia e paracaktuar: min. 200kPa

Fortësia në prerje: min. 180kPa

Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0.032W/(m·K)

Difuzioni e avullit të ujit: 20-40µ

Bunjamini EPS mund të porositet në të gjitha trashësitë e dëshiruara!