BETONKONTAKT

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Beton Kontakt eshte nje produkt qe sherben si ure lidhese speciale per suvatim te siperfaqeve te lemuara dhe alyre prej betoni.
* Mund te perdoret edhe si Baze- Grund .
* Permireson ngjitjen mekanike te llacit sidomos ne siperfaqe te betonit dhe siguron fortesi te njetrajtshme.
* Hollohet me uje.
* Ka force te madhe ngjitese.
* Per mure te brendshme dhe te jashtme .
* Zvogelon aftesine ujethithese te suportit.
* Neutralizon vleren e pH

AFTESIA MBULUESE

* 100- 250gr/ 1 m2.
Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohet.

 

UDHEZIME PERDORIMI

Per te realizuar nje aplikim te persosur duhet qe siperfaqet te jene te pastra , pa ndotje, njolla dhe pluhur. Ne rast perdorimit si ure lidhese Beton Kontakti mund dhe te hollohet me uje me se shumti 1 0- 20%. ne varesi nga siperfaqja qe duhet Iyer, dhe te perzihet mire. Nese perdoret para keramikeve si primer te perzihet me 5- 8% uje.
Shtrirja behet me furc ose rrul.
Temperatura e punes te jete 5- 35°C

RUAJTJA

* Produkti ruhet ne temperature 5-35°C dhe larg rrezeve te diellit