BAZE GRUND / BAZE 1:5

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Baze- Grund eshte nje produkt qe perdoret per trajtimin e siperfaqeve te lemuara prej betoni , plaka gipsi dhe siperfaqe te vjeteruara .
* Hollohet me ufe.
* Ka force te madhe ngjitese.
* Per mure te brendshme dhe te jashtme

AFTESIA MBULUESE

* 100- 250gr/ 1 m.
Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohet.

UDHEZIME PERDORIMI

* Per te realizuar nje aplikim te persosur duhet qe siperfaqet te jene te pastra , pa ndotje , nolla dhe pluhur.
* Para perdorimit te perzihet me 10- 20% uje per te arritur nje siperfaqe te njetrajtshme thithese . Nese perdoret
para keramikeve si primer te perzihet me 5- 8% uje. Baza mund te shtrihet me brush, rrull ose makine adekuate, Koha e tharjes ne kushte normale 23- 25°C dhe lageshti te ajrit 50- 60% eshte 4- 5 ore.
* Temperatura e punes te jete 5 – 35°C.

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise , rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave) .