GLET EURO TOP FINISH

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Euro Top Finish eshte material i imet per lemim, dhe aplikim ne ambiente te brendshme.
* Mund te perdoret ne trashesi pre[ 0-4mm , per mbushjete plasaritjeve , vrimave dhe patinimin e siperfaqeve te medha muri, betoni, lad themelor dhe pllakat e gips kartonit.

AFTESIA MBULUESE

* 5-8m2 per kove. Aftesia mbuluese varef nga siperfaqfa ne te cilen aplikohet.

UDHEZIME PERDORIMI

Ne muret e vrazhda preferohet te perdoret Eurokol-i (rrafshuesij dhe pasta[ Euro Top Finish , si mase perfundimtare. Te muret prej betoni preferohet aplikimi i Beton kontaktit. Te llacet e vjetra duhet te behet lyerja paraprake , pastaj masa IP^r Ne muret e vrazhda preferohet te perdoret Eurokol-i (rrafshuesij dhe pasta[ Euro Top Finish , si mase perfundimtare. Te muret prej betoni preferohet aplikimi i Beton kontaktit. Te llacet e vjetra duhet te behet lyerja paraprake, pastaj masa IP^r patinim mund te aplikohet direkt mbi siperfaqe. Euro Top Finish eshte i gatshem per perdorim . Materiali i ngurte nuk mund te perdoret perseri! patinim mund te aplikohet direkt mbi siperfaqe!

RUAJTJA

Produkti ruhet ne temperature 5 – 35°C dhe larg rrezeve te diellit.