FASADEX

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Fasadex eshte boje e kualitetit te Iarte per perdorim te jashtem.
Kri jon nje mbulim te bukur qe eshte:
* Rezistente nda| kushteve atmosferike(te reshura , temperatura te larta dhe te uleta , rrezeve te diellit) .
* Me aftesi difuzive
* Elastike
* Ekologjike
* Mund te formulohen nje pafundesi ngjyrash sipas deshlres

 

AFTESIA MBULUESE

* Aftesia mbuluese 2-4m2 per kg; ne varesi te siperfaqes.

 

UDHEZIME PERDORIMI

Per te realizuar nje lyerje te persosur, duhet qe:
* Siperfaqet te jene te thata , te pastra , pa ndotje, njolla ose myqe, pa demtime strukturale.
* Siperfaqja lyhet paraprakisht me astar Baze-Grund Bunjamini te holluar me uje [20%] perpara lyerjes.
* Siperfaqet e vjetra ose te demtuara riparohen dhe lyhen me Baze-Grund Bunjamini , si me siper, pastaj me Fasadex.
* Luerja behet me furq ose rrul.
* Fasadex mund te hollohet me uje me se shumti me 10%.

 

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise , rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave)