KLASIK WEISS

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Ngjyre ujore me emulsion te rezinave cilesore dhe aditivat e duhur qe i japin cilesite e shkelqyera per perdorim te brendshem dhoma gjumi , te femijeve dhe ndenies. mjedise pune dhe clodhjeje.
Kri on mbulim te bukur. rezistent, higjenik. mund te formulohen nje pafundesi ngjyrash sipas deshires.
Ka mbulueshmeri te larte ne siperfaqe suvaje , te patinuar ose jo, gipsi. betoni etj , duke ju dhene bukuri te persosur.
* Rezistente

KUSHTET E PUNES

* Temperaturat e punes : 10 – 35°C
* Lageshtia relative e ajrit: 50 – 70%
* Mjetet e aplikimt: Furce ose rrul
* Hollimi:Dora e pare hollohet me 7 – 10 % uje te paster, kurse
dora e dyte 10 – 1 2 %. Koha e tharjes (25°C; 50% lageshti relative): Dora e pare 2 – 3 ore , Dora e dyte 4 – 6 ore

 

UDHEZIME PERDORIMI

Per te realizuar nje lyerje te persosur, duhet qe:
* Siperfaqet te jene te thata, te pastra, pa ndotje, njolla ose myqe, pa demtime strukturale.
* Siperfaqja lyhet paraprakisht me Baze-Grund Bunjamini te holluar me uje ( 1 :3) perpara lyerjes me ngjyre.
* Siperfaqete vjetra ose te demtuara riparohen dhe lyhen me Baze-Grund Bunjamini, pastaj me ngjyre.

 

AFTESIA MBULUESE

* Suva e zakonshme 3 – 4 m2/ kg
* Siperfaqe e patinuar 8 – 1 0 m2/ kg

RUAJTJA

* Produkti ruhet ne temperature 5 -35°C dhe larq rrezeve te diellit