STYROKOL GRAU

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Styrokol Weiss (i bardhë) dhe Styrokol Grau (hiri) janë ngjitësa me bazë cimento.
Ofrojnë ngjitshmëri të lartë, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

UDHEZIME PERDORIMI

*  Styrokol hidhet ngadalë në ujë duke e përzier vazhdimisht deri sa të arrihet një masë homogjene. Rekomandohet të përdoret një mikser elektrik. Përzierja duhet lënë në qetësi 10 min, dhe më pas duhet përzierë dhe njëherë për një kohë të shkurtër. Në siperfaqet e lëmuara, ngjitësi aplikohet duke përdorur vegël me dhëmbëza, në mënyrë që të mbulojë siperfaqen e substratit në mënyrë të njejtë. Në sipërfaqe jo të lëmuara dhe të pa-niveluara, ngjitësi aplikohet me vegël përgjatë perimetrit të polisterolit dhe në qendër të tij. Mund të përdoret edhe sillac rrafshues.

FUSHAT E APLIKIMT

*  Eshtë e përshtatshme për ngjitjen e pllakave të styroporit, leshit te xhamit, poliuretanëve … etj, në fasadë me substraqt betony, llaqi ose tulle.

RUAJTJA

12 muaj prej dates se prodhimit. nqs eshte ruajtur ne paketimin origjinal dhe jo te hapur, ne vendet e mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.