Kushet e përdorimit

KUSHTET E PËRDORIMIT

Loja shpërblyese nga kompania Bunjamini, më poshtë si loja ‘Pika Bunjamini’ është mjet për shpërblimin e konsumatorëve të që blejnë/përdorin produktet tona. Loja realizohet online dhe monitorohet nga admninistratorët e kompanisë Bunjamini. Loja është e regjistruar edhe në Administratën Tatimore të Kosovës.

Çdo person që blenë produkte tona mund të regjistrohet falas në lojën shpërblyese dhe të grumbulloj pike nga kodi i shtypur në secilin produkt. PRegjistrimi dhe pjesëmarrja janë falas. Asnjë tarifë tjetër nuk aplikohet, përveç ajo e blerjës së produktit.

 

Pjesëmarrja është shumë e thjeshtë, mjafton ta skanoni kodin në etiketën gërvishëse dhe plotësoni të dhënat e kërkuara dhe kështu krijohet llogaria juaj. Pastaj çdo produkt që e blini nga Bunjamini, e posedon etiketën gërvishëse me pikët përkatëse.

 

Nëse keni probleme me QR kodin, atëherë hapni faqen pika.bunjamini.com (regjistrohu ose hape llogarinë tënde) dhe kliko “Shto pikë”. Pastaj kliko “Sheno kodin manualisht”. Pasi ta keni plotësuar kodin 8 shifrorë dhe të klikoni “Vazhdo” ju do ti pranoni pikët në llogarinë tuaj në sistemin e pikëve pika.bunjamini.com.

 

Gjithashtu aty mund ta gjeni edhe katalogun e dhuratave të cilat mund ti kërkoni. Pas kërkesës për dhuratë, ajo ju arrinë brenda 7 deri 10 ditë nga koha porosisë.

 

TË DREJTAT E REZERVUARA

Kompania Bunjamini rezervon të gjitha të drejtat mbi lojën shpërblyese. Kompania rezervon të drejtën e bllokimit të llogarive që keqpërdorin lojën si dhe mund të filloj procedura për ndjekje  penale ndaj keqpërdoruesve ose manipuluesve të lojës.

 

TEKNOLOGJIA

Loja ofrohet në platformat IOS dhe Android si aplikacion ose Web. Në rast të problemeve teknike, kompania Bunjamini ka të drejtën ekskluzive të përmirësimit të gabimeve dhe mirëmbajtjen e  serverëve dhe aplikacioneve.

Patterna të sigurisë janë të involvuar në programim me qëllim të rritjes së sigurisë dhe evitimin e keqprdorimeve

 

MARRËVESHJA

 

Me rastin e pjesëmarrjes ju e pranoni që pjesëmarrja në lojë nuk nënkkupton një marrëveshje dhe përgjegjësi shtesë ndaj palëve të  involvuara. Loja është falas dhe realizohet brenda kapaciteteve logjistike, teknike dhe nga furnizuesit e tjerë të produkteve dhe shërbimeve.

Për informacione shtesë kontaktoni në telefonin kujdestar pr prkrahje: +383 49 300 193 ose përmes e-mailit: [email protected]