KULIR BK

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Madhesici e gurit: 1.5mm
* Perberesit: Mermer, Kuarc, lidhes polimeri, aditive, prezervante.
AFTESIA MBULUESE
* Mbulon 5-7m2 per kove.
* Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohetl

 

UDHEZIME PERDORIMI

* Mund te perdoret si ne ambiente te brendshme dhe te jashtme. Te shtrihet me inoks-glet-abell.
* Siperfaqja ne te cilin aplikohet duhet te jete e forte dhe e qendrueshme.
* Te lyhet me Baze-Grund Bunjamini para aplikimit te Kulirit.
* Forcohet 12 ore pas shtrirjes.

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise, rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave).