FASADE STRUKTURE 1.5mm, 2mm, 2.5mm

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

* Perdoret per dekorimin e siperfaqeve te brendshme dhe te jashtme.
* Pas forcimit krijon n e shtrese dekorative:
* Rezistente nda| kushteve atmosferike (te reshura , temperatura te larta dhe te uleta) dhe goditjeve mekanike
* Me aftesi difuzive
* Elastike
* Ekologjike
* Mund te formulohen nje pafundesi ngjyrash sipas deshires

AFTESIA MBULUESE

* Suva e zakonshme 7- 9 m2/ 25kg
* Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohetl

UDHEZIME PERDORIMI

* Per te realizuar nje aplikim te persosur duhet qe siperfaqet te jene te pastra , pa ndote, njolla dhe pluhur.
* Siperfaqja lyhet paraprakisht me Baze-Grund Bunjamini te holluar me uje (20%) perpara aplikimit te fasades.
* Siperfaqja e vjetra ose te demtuara riparohen dhe lyhen me Baze-Grund Bunjamini, pastaj me fasade.
* Shtrirja behet me rrafshuese inoks, kurse struktura fitohet me rrafshuese adekuate.

RUAJTJA

* Produkti te ruhet larg thatesise, rrezeve te diellit dhe te ftohtit (ngricave)